Privacyverklaring, versie 20 januari 2020

Cyber4Z, gevestigd aan High Tech Campus 41, 5656 AE te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://cyber4z.com
High Tech Campus 9
56256 AE Eindhoven
Tel: 085-1301472
De Functionaris Gegevensbescherming van Cyber4Z is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Cyber4Z verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Cyber4Z verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je via e-mail te kunnen benaderen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren door te reageren op jouw vraag/verzoek.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Cyber4Z bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
Categorie

  • Personalia: max. 4 weken > benodigd voor terugkoppeling van jouw vraag
  • E-mailadres: max. 4 weken > benodigd voor terugkoppeling van jouw vraag

Delen van persoonsgegevens met derden
Cyber4Z verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cyber4Z gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cyber4Z neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cyber4Z.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Cyber4Z wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.